Προσφορά!

40 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 40 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (+ΕΝΘΕΤΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ)

10.71 

Η νέα μορφή που παίρνει η εξέταση των Νέων Ελληνικών (Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία) διαφοροποιεί και τον τρόπο με τον οποίο διαρθρώνονται τα κριτήρια αξιολόγησης των δύο μερών του μαθήματος. Γι’ αυτό και με το βιβλίο αυτό σκοπός είναι να δοθεί μια πλήρης εικόνα σχετικά με το τι θα έχει να αντιμετωπίσει εξεταστικά ο μαθητής στο κομμάτι της Νεοελληνικής Γλώσσας.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι τα δύο μέρη της συνεξέτασης είναι απολύτως διακριτά μεταξύ τους στη Β’ Λυκείου· απλώς συνεξετάζονται την ίδια μέρα και το κάθε κριτήριο βαθμολογείται στα 100. Γι’ αυτό και στο σχολείο διδάσκονται σε διαφορετικές ώρες, πιθανόν και από διαφορετικούς καθηγητές και το περιεχόμενο της ύλης του ενός μαθήματος δεν επηρεάζει το άλλο.
Στο πλαίσιο αυτό της συνεξέτασης, έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες τροποποιήσεις στον αριθμό και στο είδος των παρατηρήσεων και όχι στην ουσία της ύλης του μαθήματος. Γι’ αυτό το λόγο, στο παρόν βιβλίο παραπέμπω -σε θέματα που αφορούν στην ύλη και στο περιεχόμενό της- στο βιβλίο μου Δημιουργική γραφή, Έκφραση-Έκθεση, Β’ Λυκείου, εκδόσεις Σαββάλας.
Το παρόν βιβλίο με τα κριτήρια αξιολόγησης αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για τους μαθητές, προκειμένου να εξασκηθούν στον νέο τρόπο εξέτασης στη Νεοελληνική Γλώσσα και να εναρμονιστούν με αυτόν.
Τα σχεδιαγράμματα για τον κάθε κειμενικό τύπο στο Α’ Μέρος και οι υποδειγματικές εκθέσεις στο Γ’ Μέρος θα προσανατολίσουν πλήρως το μαθητή σε σχέση με τα κείμενα που θα κληθεί να συνθέσει. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα:
Η νέα διάρθρωση των κριτηρίων αξιολόγησης στη Νεοελληνική Γλώσσα
Διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του κάθε θέματος
40 κριτήρια αξιολόγησης πάνω σε θεματικές ενότητες της Β’ Λυκείου
40 υποδειγματικές εκθέσεις μαθητών πάνω σε θεματικές ενότητες της Β’ Λυκείου

2 σε απόθεμα

Περιγραφή

9789604936908

Το καλάθι σας