Υπηρεσίες

Φωτοτυπίες – εκτυπώσεις

Γίνεται φωτοτύπηση αντιγράφων μέχρι Α3 ασπρόμαυρα και έγχρωμα. Εκτυπώνουμε από:

– USB
– email
– από οπουδήποτε βρίσκεται το αρχείο στο διαδίκτυο
– κινητό τηλέφωνο
– εξωτερικό σκληρό δίσκο

Σάρωση (scanner)

Σάρωση  εγραφου μέχρι Α3 ασπρόμαυρο και έγχρωμο και αποθήκευση – αποστολή σε USB, email

Πλαστικοποίηση

Πλαστικοποιούμε μέχρι Α3 μέγεθος

Σπιραλοποίηση

Μενού
Το καλάθι σας